Resursi

Naša distributivna mreža i logistička potpora omogućavaju prisutnost proizvoda naših principala na cijelom tržištu Republike Hrvatske kako u velikim trgovačkim lancima tako i u malim trgovinama.

 
Naš najvažniji resurs su ljudi. Oni su ti koji svakodnevno komuniciraju s kupcima i koji su prva slika tvrtke u kupčevim očima. Naš tim iz dana u dan radi na izgradnji odnosa s kupcima, prati njihove potrebe i želje kako bi se u svakom trenutku brzo i na pravi način mogle zadovoljiti.

Ljudski resursi

Dicentra d.o.o. danas zapošljava 120 pažljivo odabranih djelatnika. Svi naši zaposlenici orijentirani su na povećanje zadovoljstva naših kupaca i realizaciju poslovnih ciljeva. Naš tim čine ambiciozni, fleksibilni, komunikativni, kreativni i odgovorni ljudi.
Čitaj više

Vozni park

Raspolažemo s ukupno 80 vozila razne namjene što nam omogućuje da za svoje partnere samostalno obavljamo sve logističke usluge.

Čitaj više
Web development i hosting: softwise.hr / ictmedia.hr